Đề tài: Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu của dịch chiết lá thìa canh nhằm ứng dụng cho bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2
Các nghiên cứu về dây thìa canh ngày càng được quan tâm và đạt nhiều kết quả đang mong đợi. Tìm hiểu thêm>>
Dây thìa canh giúp hạ đường huyết mới được ghi vào dược điển Việt Nam
Hành trình hơn 10 năm dây thìa canh Việt Nam được đưa vào Dược điển