Đề tài: Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu của dịch chiết lá thìa canh nhằm ứng dụng cho bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2
Đề tài “Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu của dịch chiết lá thìa canh Gymnema sylvestre nhằm ứng dụng cho bệnh nhân đái tháo…
Dây thìa canh giúp hạ đường huyết mới được ghi vào dược điển Việt Nam
Hành trình hơn 10 năm dây thìa canh Việt Nam được đưa vào Dược điển